Synonymer till ofullständig

bristande, inadekvat, otillfredsställande, otillräcklig, undermålig, bristfällig, defekt, dålig, inkomplett