Synonymer till oftast

mestadels, vanligen, vanligtvis, allmänt, generellt, normalt