Synonymer till ofelbar

fullständig, alldeles, felfri, fullkomligt, fulländad, färdig, genomgripande, hel, helt, komplett, obetingad, total