Synonymer till oförställd

naturlig, chosefri, oförfalskad, oförvanskad, okonstlad, otvungen, äkta, autentisk, genuin, riktig, riktigt, sann, veritabel, verklig