Synonymer till oförklarlig

mystisk, gåtfull, hemlighetsfull, mysteriös, skum, underlig, besynnerlig, bisarr, egen, egendomlig, konstig, kufisk, kuriös, mysko, märklig, säregen, udda