Synonymer till oförfalskad

genuin, autentisk, oförvanskad, äkta, naturlig, chosefri, oförställd, okonstlad, otvungen, riktig, sann, egentlig, felfri, korrekt, otvetydig, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sanningsenlig, sant, tillbörlig, verklig, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, veritabel