Synonymer till oenighet

konflikt, bråk, dispyt, gräl, motsättning, osämja, schism, split, strid, stridighet, tvist, tvista, splittring, tvedräkt, kontrovers, missämja, fiendskap, separation, söndring, upplösning, fejd