Synonymer till också

likaså, likaledes, tillika, ävenså, samt, även, och, desslikes, dessutom, sammalunda, liksom