Synonymer till obunden

fri, independent, ledig, liberal, lös, lössläppt, obehindrad, oförhindrad, ohejdad, oinskränkt, otvungen, självständig, frigjord, lyste, separat, slapp