Synonymer till obetydligt

föga, i liten grad, i ringa mån, liten, litet, obetydlig, ringa, knappt, inte mycket, nästan