Synonymer till obetydlig

bagatellartad, betydelselös, ringa, intetsägande, marginell, meningslös, oviktig, oväsentlig, futtig, liten, litet, oansenlig, torftig, ynklig, föga, i liten grad, i ringa mån, obetydligt, försumbar, försvinnande, nolla, idiot, simpel, trivial, ynka, , knapphändig, lindrig, måttlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt, alldaglig