Synonymer till obetvinglig

okuvlig, järnhård, ostyrig