Synonymer till obestämd

odefinierad, tveksam, vag, dubiös, osäker, oviss, tvekande, tvivelaktig, vacklande, velig, dunkel, halvdunkel, konturlös, luddig, oklar, otydlig, suddig, svävande, svårdefinierbar