Synonymer till obeslutsam

osäker, tvekande, villrådig, diffus, inte säker, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, betänksam, velig, rådvill