Synonymer till obekymrad

sorglös, glättig, obesvärad, sangvinisk