Synonymer till obehindrad

fri, independent, ledig, liberal, lös, lössläppt, obunden, oförhindrad, ohejdad, oinskränkt, otvungen, självständig