Synonymer till obehag

besvär, bekymmer, förtrytelse, krämpa, krångel, möda, olägenhet, omak, plåga, plågoris, problem, strul, svårighet, trassel, trubbel, trångmål, vedermöda, missförhållande, anfäkta, besvära, lidande, pest, pina, smärta, tortera, tortyr, vånda