Synonymer till oavbruten

fortgående, fortskridande, pågående, fortlöpande, konsekutiv, kontinuerlig, ständig, under utveckling, ihållande, bestående, envis, kontinuerligt, permanent, jämn, löpande, regelbundet, sammanhängande, oupphörlig, stadigvarande, evig, evinnerlig, beständig, idelig, konstant, kronisk, oföränderlig, oupphörligen, outsinlig, varaktig