Synonymer till oanvändbar

obrukbar, kass, oduglig