Synonymer till oanvänd

orörd, outnyttjad, jungfrulig