Synonymer till oansenlig

futtig, liten, litet, obetydlig, ringa, torftig, ynklig, simpel, bagatellartad, betydelselös, föga, försumbar, försvinnande, nolla, oväsentlig, trivial, ynka, , knapphändig, lindrig, måttlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt, alldaglig, enkel, lätt