Synonymer till nyss

just, bra, exakt, hederlig, hygglig, nyligen, okej, precis, rättvis