Synonymer till nyckfull

oberäknelig, inkonsekvent