Synonymer till nuvarande

aktuell, gällande, innevarande, modern, populär, pågående, rådande, befintlig, existerande, föreliggande, förhärskande, gängse