Synonymer till notering

anteckning, notis, antekning