Synonymer till notera

anteckna, skriva, skriva ned, bokföra, märka, markera, observera, påpekande, stämpla, ta notis, uppfatta, upptäcka, protokollföra, registrera, författa, plita, pränta