Synonymer till not

anmärkning, kommentar, påpekande, inlägg, yttrande