Synonymer till nonchalera

förbise, ignorera, bortse, förbiseende, negligera, strunta i, åsidosättande