Synonymer till nobba

avfärda, avvisa, avslag, diss, refuserande, avslå, avböja, förkasta, förvägra, neka, rata, refusera, avspisa, snoppa av, frånstöta, tillbakavisa, avvisande, avfärdande, avog, kall, refusering, säga nej, vägra, dementera, förneka