Synonymer till nitisk

enträgen, enveten, envis, ivrig, outtröttlig, påflugen, idog, energisk, flitig, strävsam, trägen, uthållig, ihärdig, oförtruten, oförtröttlig