Synonymer till neka

avböja, avslå, tacka nej, förkasta, förvägra, nobba, rata, refusera, avvisa, avfärda, frånstöta, snoppa av, tillbakavisa, förbjuda, säga nej, vägra, avslag, avspisa, avvisande