Synonymer till negligera

ignorera, bortse, förbise, förbiseende, nonchalera, strunta i, åsidosättande, underlåta, utelämna, banga, slopa, försumma, slarva med, åsidosätta, exkludera, skippa