Synonymer till nedsmutsning

kontamination, förorening, miljöförorening