Synonymer till nedskärning

minskning, avtagande, bortfall, krympning, nedgång, nedsättning, reducera, reducering, reduktion, sänkning, inskränkning