Synonymer till nedsättning

försämring, förfall, minskning, avtagande, bortfall, krympning, nedgång, nedskärning, reducera, reducering, reduktion, sänkning, inskränkning, degradering