Synonymer till nedgång

avtagande, fallande, minskande, minskning, tillbakagång, fall, baisse, kollapsa, rättssak, stänk, undergång, ärende, förfall, dekadens, förhinder, försämring, bortfall, krympning, nedskärning, nedsättning, reducera, reducering, reduktion, sänkning, degradering