Synonymer till naturlig

chosefri, oförfalskad, oförställd, oförvanskad, okonstlad, otvungen, genuin, riktig, sann, äkta, fri