Synonymer till narrad

lurad, dragen vid näsan, förledd, vilseförd