Synonymer till namnteckning

autograf, signatur, signering, underskrift, påskrift