Synonymer till namnge

benämna, beteckna, kalla, döpa, uppkalla