Synonymer till namn

benämning, beteckning, term, uttryck