Synonymer till nagelfara

skärskåda, granska, inspektera, syna, undersöka