Synonymer till nödvändig

behövlig, erforderlig, essentiell, viktig, väsentlig, oumbärlig, oundgänglig, angelägen, angeläget, beaktansvärd, betydande, betydelsefull, huvudsaklig, meningsfull, signifikant, ansenlig, avgörande, avsevärd, betydlig, huvuddel