Synonymer till nödrop

hjälp, assistans, avlastning, bistånd, handräckning, handtag, stöd, stötta, tjänst