Synonymer till nöd

armod, brist, fattigdom, misär, avsaknad, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott, knipa, hålla snattran, knycka, svårighet, trassel, trubbel