Synonymer till nå målet

fullgöra, avsluta, fullborda, fullfölja, klara, uppfylla, lyckas, förmå, klaffa