Synonymer till nästan

ganska, någorlunda, någotsånär, relativt, rätt så, sådär, tämligen, knappt, i ringa mån, obetydligt, närapå, omkring, typ, ungefär, uppemot, cirka, runt, art, format, karaktär, kategori, klass, liksom, modell, slag, sort, approximativt, ca, i princip