Synonymer till närliggande

angränsande, intilliggande, närbelägen, relaterad, besläktad