Synonymer till nämna

ange, anmäla, indicera, indikera, uppge, omnämna, sade, yppa, yttra, omtala, deklarera, lämna, meddela, tillkännage, avslöja, röja, säga, ta till orda, tala, uttala, uttrycka