Synonymer till mystisk

gåtfull, hemlighetsfull, dunkel, förtegen, mysteriös, oförklarlig, skum, underlig, egendomlig, konstig, kufisk, suspekt, tvivelaktig, besynnerlig, bisarr, egen, kuriös, mysko, märklig, säregen, udda